Helsinki International UB Horse Show / Helsinki (FIN)

Last Update: 21/10/2011 10:44:35

 

AMATEUR TOUR FINAALIT 115 - 120 cm
* Aikaratsastus * Art. A.2.0
11:00 - 21/10/2011

 
SN CNR HORSE - Breeding
sex \ colour \ born \ sire x siredam
RIDER
owner
1 466 Bettico -
G \ Bay \ \ x \
Mathilda  Råberg (FIN)
Råberg Mathilda
FIN
2 478 Balt Firsts Lva -
G \ Black \ 1996 \ x \
Caroline  Store (FIN)
Store Caroline
FIN
3 432 Selection -
G \ Chestnut \ 1999 \ x \
Sanna  Lahdensuo (FIN)
Lahdensuo Sanna
FIN
4 485 Philadelphia T -
S \ Bay \ 1997 \ x \
Johanna  Talvio (FIN)
Talvio Timo
FIN
5 441 Levad Z -
G \ Bay \ 1995 \ x \
Sari  Lundén (FIN)
Anttila Sari
FIN
6 453 Julio's Son -
G \ \ 2003 \ x \
Annukka  Nyberg (FIN)
Bach Simon
FIN
7 408 Quillabamba J 2406 -
M \ Bay \ 2000 \ x \
Susann  Gleisner (FIN)
Gleisner Susann
FIN
8 428 Zally -
M \ Bay \ 2004 \ x \
Mia  Korhonen (FIN)
Mp Riding Center Ky
FIN
9 417 Well Done Candy -
M \ Bay \ 2001 \ x \
Ida-Maria  Hörkkö (FIN)
Reuna Sanna
FIN
10 448 Ask Me More -
M \ Bay \ 2003 \ x \
Miila  Mättölä (FIN)
Mättölä Miila
FIN
11 400 Günter -
G \ \ 1996 \ x \
Mikko  Aartio (FIN)
Aartio Mikko
FIN
12 456 Sigma II -
M \ Black \ 2000 \ x \
Nelli  Pajuharju (FIN)
Pajuharju Nelli
FIN
13 454 Sun Rose -
M \ Bay \ 1998 \ x \
Kaisa  Nykänen (FIN)
Nykänen Kaisa
FIN
14 452 Wizard T -
G \ Bay \ 2003 \ x \
Enni  Näsänen (FIN)
Näsänen Enni
FIN
15 419 Skilla -
M \ \ 2002 \ x \
Amanda  Irjala (FIN)
Pantsu Piia
FIN
16 493 Trokadero -
G \ Bay \ 2004 \ x \
Lotta  Vartola (FIN)
Vartola Mari
FIN
17 404 St Louis -
S \ Bay \ 2003 \ x \
Jesse  Arolainen (FIN)
Arolainen Paula
FIN
18 467 Doppsko Cartaxo -
G \ \ 1997 \ x \
Anna  Rämö (FIN)
Lönnholtz Birgitta
FIN
19 481 Hexe -
M \ Bay \ 2001 \ x \
Jenna  Suomi (FIN)
Suomi Jenna
FIN
20 502 Uscada du Mantana -
M \ \ 2004 \ x \
Tiia-Liisa  Veikkola (FIN)
FIN
21 500 Prinzipal -
G \ Bay \ 2005 \ x \
Jonna  Yrjövuori (FIN)
Yrjövuori Jonna
FIN
22 461 Basilika -
M \ Bay \ 2000 \ x \
Okko  Pöllänen (FIN)
Pöllänen Okko
FIN
23 477 Comic Boy Ger -
G \ Bay \ 1994 \ x \
Karin  Stenius (FIN)
Grankulla Ridcenter Ab
FIN
24 457 Noblesse XX 2598 -
M \ Bay \ 1998 \ x \
Roosa  Pajuharju (FIN)
Pajuharju Roosa
FIN
25 479 Ulfic -
G \ \ 2001 \ x \
Stefanie  Storhannus (FIN)
Storhannus Paul & Stefanie
FIN
26 445 Ulletta -
M \ Bay \ 2001 \ x \
Emilia  Malmi (FIN)
Hammaren-Malmi Sari
FIN