Jumping de Driehoek / Stegeren (NED)
Last Update: 17-08-2014 22:16
Jumping de Driehoek
Time Class Competition Start List Result
  Thursday 14 August 2014
08:00 S1 FRIJLINK MILIEU PRIJS
International Jumping Competition CSI1*
Small Tour 1.25m, two phases special
FEI Art. 274.5.6
Start List
Course Plan
Result
11:20 S2 MS SCHIPPERS PRIJS
International Jumping Competition CSI1*
Big Tour 1.35m, against the clock
FEI Art. 238.2.1
Start List
Course Plan
Result
14:15 S3 BOEHRINGER INGELHEIM PRIJS
International Jumping Competition CSI3*
Small Tour 1.40m, against the clock
FEI Art. 238.2.1
Start List
Course Plan
Result
17:10 S15 ELANCO PRIJS
International Jumping Competition CSI3*
Small Tour 1.40m, against the clock
FEI Art. 238.2.1.
Start List
Course Plan
Result
  Friday 15 August 2014
08:00 S4 JAN BOOMKAMP PRIJS
International Jumping Competition CSI1*
Small Tour 1.25m, against the clock
FEI Art. 238.2.1
Start List
Course Plan
Result
11:00 S5 ABN AMRO PRIJS
International Jumping Competition CSI3*
Medium Tour 1.45m, two phases special
FEI Art. 274.5.6
Start List
Course Plan
Result
14:30 S6 LODEWIJK ASSURANTIËN PRIJS
International Jumping Competition CSI1*
Big Tour 1.35m, two phases special
FEI Art. 274.5.6
Start List
Course Plan
Result
18:00 S7 NIJWA PRIJS
International Jumping Competition CSI3*
Big Tour 1.50m, against the clock
FEI Art. 238.2.1
Start List
Course Plan
Result
  Saturday 16 August 2014
08:00 S8 DGB ENERGIE PRIJS
International Jumping Competition CSI1*
Small Tour Final 1.25m, with jump-off
FEI Art. 238.2.2
Start List
Course Plan
Result
11:45 S9 AGRIFIRM PRIJS
International Jumping Competition CSI3*
Small Tour 1.40m, team jumping
FEI Art. 275
Start List
Course Plan
Result
16:45 S10 BOLT PIERIK VELTINK BELASTINGADVISEURS PRIJS
International Jumping Competition CSI3*
Big Tour 1.50m, with jump-off
FEI Art. 238.2.2
Start List
Course Plan
Result
21:25 S11 ZOETIS FLEXI 4 PRIJS
International Jumping Competition CSI3*
Final Medium Tour 1.45m, speed and handiness
FEI Art. 263
Start List
Course Plan
Result
  Sunday 17 August 2014
08:00 S12 JURRIE BAAS TUINCENTRUM PRIJS
International Jumping Competition CSI3*
Small Tour 1.40m, accumulator with joker
FEI Art. 269
Start List
Course Plan
Result
10:40 S13 SUBLI PRIJS
International Jumping Competition CSI1*
Final Big Tour 1.35m, with jump-off
FEI Art. 238.2.2
Start List
Course Plan
Result
15:00 S14 GROTE PRIJS VAN HET VECHTDAL
Aangeboden door Handelshuis Schuttert
FINAL Big Tour 1.55m, with jump-off
International Jumping Competition / FEI Art. 238.2.2
Start List
Course Plan
Result